Τρισδιάστατη εκτύπωση στη βιομηχανία ενδυμάτων μόδας: Τι να κοιτάξουμε μπροστά

Τρισδιάστατη εκτύπωση στη βιομηχανία ενδυμάτων μόδας: Τι να κοιτάξουμε μπροστά

November 26, 2022 0 Von admin
Τρισδιάστατη εκτύπωση στη βιομηχανία ενδυμάτων μόδας: Τι να κοιτάξουμε μπροστά

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει αρχίσει να εισχωρεί στη βιομηχανία ενδυμάτων μόδας. Ορισμένοι σχεδιαστές κάνουν χρήση της τεχνολογίας κατασκευής πρόσθετων για την παραγωγή μεμονωμένων σύνθετων σχεδίων. Οι υπηρεσίες τρισδιάστατης εκτύπωσης που είναι αφιερωμένες στη μόδα και το σχέδιο εμφανίζονται στην αγορά. Οι σχολές μόδας προσαρμόζουν τα προγράμματά τους, ενσωματώνοντας κοπή με λέιζερ και τρισδιάστατη εκτύπωση. Οι ετήσιες εβδομάδες μόδας υψηλής τεχνολογίας εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο

Μια τέτοια τεχνολογία αναφέρεται στο επίπεδο προς το στρώμα. Δημιουργία φυσικών αντικειμένων με βάση ψηφιακά τρισδιάστατα αρχεία. Το οποίο περιέγραψε ότι έχει τη δύναμη να διαταράξει και να μεταμορφώσει το σύστημα παραγωγής όπως το ξέρουμε. Η τρισδιάστατη εκτύπωση μεταμορφώνει τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης επεκτείνοντας τις σφαίρες δυνατοτήτων, βελτιώνοντας την ποιότητα σχεδίασης και περιορίζοντας το κόστος ανάπτυξης. Έχει επίσης μεγάλες συνέπειες για την κατασκευή, καθώς μειώνει το κόστος συναλλαγής, επιλύει το πρόβλημα της κλίμακας και ενθαρρύνει την παραγωγή μηδενικών αποβλήτων.

Τεχνολογία

Τα τελευταία χρόνια, η βιομηχανία της μόδας έχει δείξει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης και το συνδεδεμένο λογισμικό τρισδιάστατης σχεδίασης. Παραδοσιακά, οι κοινότητες των επιχειρήσεων και της μηχανικής έχουν σχηματίσει τα θεμέλια για την έρευνα στο θέμα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Και έχουν παράσχει το θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο μέσω του οποίου μπορεί να αναλυθεί η υιοθέτηση και οι επιπτώσεις του τρισδιάστατη εκτύπωση στον βιομηχανικό τομέα.

Ο πρώτος 3D εκτυπωτής παρουσιάστηκε το 1986 από τον Chuck Hall. Οι κατασκευαστές τρισδιάστατων εκτυπωτών ήταν μεγάλοι οργανισμοί που βασίζονται στην Ε & Α (De Jong et al, 2012) που ήταν σε θέση να αντέξουν οικονομικά υψηλές τιμές και απαιτούσαν προϊόντα υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για αυτές τις τεχνολογίες να αρχίζουν να λήγουν, ορισμένες εταιρείες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν νεοφυείς άρχισαν να εισέρχονται στην αγορά, με συγκέντρωση στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς.

Μεταμορφωτικά αποτελέσματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης:

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει επίσης πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά την κατασκευή και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Προωθεί την προσαρμογή σε νέες εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις που μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς την ανάγκη επενδύσεων σε εγκατάσταση, εργαλεία ή αλλαγές μηχανών. Ως εκ τούτου, το οριακό κόστος αναπαραγωγής είναι κοντά στο μηδέν, επιλύοντας έτσι το δίλημμα κλίμακας που επιβάλλουν οι παραδοσιακές τεχνολογίες παραγωγής. Τα προϊόντα παράγονται και πωλούνται αποτελεσματικά σε μικρές παρτίδες (Michalik et al, 2015). Ως αποτέλεσμα, η τρισδιάστατη εκτύπωση περιορίζει επίσης τις ανησυχίες σχετικά με το απόθεμα. Τα αποθέματα καθίστανται απαρχαιωμένα όταν καθίσταται δυνατή η παραγωγή σύμφωνα με τις διαδικασίες παραγγελίας (Weller and al, 2015). Τέλος, η τρισδιάστατη εκτύπωση επιτρέπει την τοπική παραγωγή. Με τις τρισδιάστατες τεχνολογίες, ο σχεδιασμός και η κατασκευή μπορούν να συμβούν οπουδήποτε, μειώνοντας έτσι το κόστος συναλλαγής.

Καινοτομία στις δημιουργικές βιομηχανίες:

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος της τρισδιάστατης εκτύπωσης από την άποψη της μόδας. Είναι σημαντικό να στραφούμε στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τον ρόλο της καινοτομίας στη δημιουργική βιομηχανία. καθώς και παλαιότερο παράδειγμα υιοθέτησης ψηφιακών καινοτομιών στον συγκεκριμένο τομέα.

Εάν το στυλ και η συνεχής αλλαγή στυλ είναι κεντρικής σημασίας για τη βιομηχανία της μόδας, οι ερευνητές το έχουν κάνει

επισήμανε τον κρίσιμο ρόλο της καινοτομίας στην αγορά της σύγχρονης μόδας. Έχουν πολυάριθμες τεχνολογικές και ψηφιακές καινοτομίες που εισήχθησαν στη βιομηχανία της μόδας (Unay και Zehir, 2012). Οπως; ένα σχέδιο με τη βοήθεια υπολογιστή ή την ανάπτυξη ορισμένων υφασμάτων και ινών. Αυτές οι νέες τεχνολογίες έχουν τονώσει την καινοτομία προϊόντων και οδήγησαν σε μετασχηματισμούς όσον αφορά την ταχύτητα και την ποιότητα της κατασκευής.

Σχεδιαστές μόδας

Ο κύριος στόχος του δείγματος ήταν να εντοπίσει σχεδιαστές που ερευνούν, δημιουργούν ή παράγουν τρισδιάστατα εκτυπωμένα ενδύματα. Ο πληθυσμός των σχεδιαστών που χρησιμοποιούν τρισδιάστατη εκτύπωση για ρούχα είναι εξαιρετικά μικρός. Έτσι, εξηγείται το μέγεθος του διαθέσιμου δείγματος. Παρόλα αυτά, το κριτήριο εφαρμόζεται για την επιλογή δείγματος. Όλοι οι σχεδιαστές πραγματοποίησαν έργα όπου τρισδιάστατη εκτύπωση και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή φορετών ενδυμάτων ή υφασμάτων.

Σχεδιαστές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά τεχνολογία τρισδιάστατου πρωτοτύπου που έχει αποκλειστεί από την ανάλυση. Αυτό περιόρισε την ανάλυση σε ανεξάρτητους σχεδιαστές και πολύ μικρές εταιρείες μόδας. Αυτό το δείγμα επιλέγεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δειγματοληψίας χιονόμπαλας, όπου οι σχέσεις και η επικοινωνία με αρχικά στοχευμένους συμμετέχοντες δημιούργησαν δυνατότητες επαφής με άλλους πιθανούς ερωτηθέντες.

Αξιοπιστία, εγκυρότητα και περιορισμοί:

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς, κυρίως τη συνέντευξη. Πράγματι, η χρήση των συνεντεύξεων αφήνει περιθώρια για ορισμένους περιορισμούς, ιδίως τον κίνδυνο υποκειμενικότητας. Η δυσκολία αναπαραγωγής της μελέτης, το πρόβλημα της γενίκευσης και ο κίνδυνος έλλειψης διαφάνειας. Υπήρξε γενική ανησυχία για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της εφαρμογής στην ποιοτική έρευνα. Η ποιότητα της μελέτης θα είναι εγγυημένη σύμφωνα με τους εναλλακτικούς δείκτες ποιότητας

Ομάρ Ισφάκ
Τελευταίες δημοσιεύσεις από τον Umer Ishfaq (Προβολή όλων)