Σύντηξη κυττάρων- Τύποι και σημασία

Σύντηξη κυττάρων- Τύποι και σημασία

Oktober 1, 2022 0 Von admin
 • Μέχρι πρόσφατα, τα κύτταρα θεωρούνταν αναπόσπαστα και διακριτά συστατικά των ιστών και η κατάστασή τους καθοριζόταν από την κυτταρική διαφοροποίηση.
 • Ωστόσο, υπό ορισμένες συνθήκες, τα βλαστοκύτταρα ή οι απόγονοί τους μπορούν να συγχωνευθούν με κύτταρα άλλων τύπων, αναμειγνύοντας κυτταροπλασματικό και ακόμη και γενετικό υλικό διαφορετικής (ετερότυπης) προέλευσης.
 • Η κυτταρική σύντηξη είναι μια σημαντική κυτταρική διαδικασία στην οποία πολλά μη πυρηνικά κύτταρα (κύτταρα με έναν μόνο πυρήνα) συνδυάζονται για να σχηματίσουν ένα πολυπύρηνο κύτταρο, γνωστό ως συγκύτιο.
 • Τα συγκυτία βρίσκονται συνήθως στον πλακούντα, τα οστά, τους χόνδρους, τους μύες και τα πολυπύρηνα γιγαντιαία κύτταρα.
 • Η σύντηξη ενός ή περισσότερων κυττάρων μπορεί να συμβεί κατά την ανάπτυξη καθώς και σε ώριμα άτομα.
 • Η κυτταρική σύντηξη συμβαίνει κατά τη διαφοροποίηση των κυττάρων των μυών, των οστών και των τροφοβλαστών, κατά την εμβρυογένεση και κατά τη μορφογένεση.
 • Η κυτταρική σύντηξη είναι ένα απαραίτητο γεγονός στην ωρίμανση των κυττάρων, έτσι ώστε να διατηρούν τις συγκεκριμένες λειτουργίες τους καθ‘ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους.
 • Η σύντηξη ετεροτυπικών κυττάρων θα μπορούσε να είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη, την επισκευή των ιστών και την παθογένεση της νόσου.

Σύντηξη κυττάρων- Τύποι και σημασία

Τύποι κυτταρικής σύντηξης

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι κυτταρικής σύντηξης που μπορεί να συμβεί. Αυτοί οι δύο τύποι περιλαμβάνουν ομοτυπική και ετεροτυπική σύντηξη κυττάρων.

Ομοτυπική σύντηξη κυττάρων

 • Εμφανίζεται μεταξύ κυττάρων του ίδιου τύπου.
 • Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν οι οστεοκλάστες ή οι μυοΐνες που συντήκονται μαζί με τον αντίστοιχο τύπο κυττάρων τους.
 • Κάθε φορά που οι δύο πυρήνες συγχωνεύονται παράγεται ένα συγκαρυόνιο.
 • Η κυτταρική σύντηξη συμβαίνει κανονικά με την πυρηνική σύντηξη, αλλά απουσία πυρηνικής σύντηξης, το κύτταρο θα περιγραφόταν ως ένα διπύρηνο ετεροκαρυόνιο. Ένα ετεροκάρυον είναι η συγχώνευση δύο ή περισσότερων κυττάρων σε ένα και μπορεί να αναπαραχθεί για αρκετές γενιές.
 • Εάν δύο από τον ίδιο τύπο κυττάρων συντήκονται, αλλά οι πυρήνες τους δεν συντήκονται, τότε το κύτταρο που προκύπτει ονομάζεται συγκύτιο.

Ετεροτυπική σύντηξη κυττάρων

 • Εμφανίζεται μεταξύ κυττάρων διαφορετικών τύπων, καθιστώντας το ακριβώς αντίθετο από την ομοτυπική κυτταρική σύντηξη. Το αποτέλεσμα αυτής της σύντηξης είναι επίσης ένα συγκαρυόνιο που παράγεται από τη συγχώνευση των πυρήνων και ένα διπύρηνο ετεροκάρυον απουσία πυρηνικής σύντηξης.
 • Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν τα κύτταρα που προέρχονται από μυελό των οστών (BMDCs) που συντήκονται με παρεγχυματώδη όργανα.

Σημασία της κυτταρικής σύντηξης

 • Η κυτταρική σύντηξη μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στον φαινότυπο ή/και στη λειτουργία των κυττάρων. Η κυτταρική σύντηξη θα μπορούσε, επομένως, να εξηγήσει τη διαδιαφοροποίηση των δεσμευμένων σωματικών κυττάρων.
 • Η κυτταρική σύντηξη μπορεί να αναστρέψει ή να επιδιορθώσει τον τραυματισμό στους ιστούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυτταρική σύντηξη διευκολύνει την αναγέννηση των ιστών.
 • Η κυτταρική σύντηξη μπορεί να προωθήσει τη μετάδοση ιών. Η σύντηξη κυττάρων ατόμων διαφορετικών ειδών μπορεί να εξηγήσει τη μετάδοση ιών μεταξύ των ειδών και τη γένεση νέων παθογόνων.
 • Η κυτταρική σύντηξη και η πυρηνική σύντηξη που συμβαίνουν στο σχηματισμό συγκαρυονίων μπορούν να επιτρέψουν την επαναδιαλογή και τον ανασυνδυασμό του χρωμοσωμικού DNA. Η σύντηξη πυρήνων ενός ανώριμου κυττάρου, όπως ένα βλαστικό κύτταρο, και ενός ώριμου κυττάρου μπορεί να προκαλέσει πολλαπλασιασμό και κακοήθεια.

βιβλιογραφικές αναφορές

 1. Baker, JR Η κυτταρική θεωρία: μια επαναδιατύπωση, ιστορία και κριτική. Μέρος IV. Ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων. J. Microsc. Sci.94, 407–440 (1953).
 2. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/cell-fusion
 3. https://www.nature.com/articles/nrm1678
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3542792/
 5. https://www.cell.com/trends/cell-biology/fulltext/S0962-8924(07)00241-3
 6. http://www.wormbook.org/chapters/www_cellfusion/cellfusion.html