Πρόγραμμα Υποτροφιών Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική

Πρόγραμμα Υποτροφιών Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική

Dezember 31, 2022 0 Von admin

Πρόγραμμα Υποτροφιών Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Αφρική 2023 (Μηνιαία υποτροφία 3.000 USD). Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις απαιτήσεις του προγράμματος πριν στείλετε την αίτησή σας.

Το ΕΕΣ των Ηνωμένων Εθνών είναι ο περιφερειακός βραχίονας των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική. Η εντολή του είναι να προάγει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Αφρικής. Ο διττός ρόλος του ECA ως περιφερειακού βραχίονα των Ηνωμένων Εθνών και ως μέρος του περιφερειακού θεσμικού τοπίου στην Αφρική, το καθιστά καλό να συνεισφέρει μοναδικά στις προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές τους προκλήσεις. Το ECA διαθέτει πέντε υποπεριφερειακά γραφεία συν το Αφρικανικό Ινστιτούτο Οικονομικής Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, (IDEP) σε όλη την Ήπειρο μέσω του οποίου υποστηρίζει τις προτεραιότητες και την ατζέντα περιφερειακής ανάπτυξης και τις αφρικανικές χώρες στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), Ατζέντα 2030 και Ατζέντα 2063 της Αφρικανικής Ένωσης.

Το ECA προσκαλεί αιτήσεις από ειδικευμένους νέους Αφρικανούς επαγγελματίες στους ακόλουθους θεματικούς τομείς:

 • Μακροοικονομική πολιτική, αναπτυξιακός σχεδιασμός, Οικονομική Διακυβέρνηση & Δημόσια Οικονομικά.
 • Πολιτικές εκβιομηχάνισης και οικονομικής διαφοροποίησης.
 • Περιφερειακή Ολοκλήρωση; Υποδομών και Εμπορίου
 • Ανάπτυξη & Χρηματοδότηση Ιδιωτικού Τομέα, συμπεριλαμβανομένων Καινοτόμων Χρηματοοικονομικών & Κεφαλαιαγορών.
 • Φτώχεια, ανισότητα και κοινωνική πολιτική.
 • Συστήματα τροφίμων και ασφάλεια τροφίμων
 • Ισότητα των φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών.
 • Δημογραφική δυναμική για την ανάπτυξη;
 • Καινοτομία και Τεχνολογία.
 • Κλιματική Αλλαγή & Διαχείριση Φυσικών Πόρων, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης Οικονομίας.
 • Οικονομία Εργασίας και Απασχόληση
 • Επικοινωνία και στρατηγικός σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Επιμελητεία

 1. Οι επιλεγμένοι Μέλη πρέπει να είναι διαθέσιμοι για να ταξιδέψουν στον καθορισμένο σταθμό υπηρεσίας, όπως μπορεί να είναι
  αποφασίστηκε από το ΕΕΣ μετά τη διαδικασία επιλογής·
 2. Οι επιλεγμένοι Υπότροφοι θα λάβουν αεροπορικό εισιτήριο μετ‘ επιστροφής μεταξύ της χώρας διαμονής του/της και του καθορισμένου σταθμού υπηρεσίας.
 3. Οι επιλεγμένοι υπότροφοι θα λάβουν εφάπαξ επιχορήγηση διακανονισμού 3.000 USD (για υποτρόφους που προσλαμβάνονται εκτός του σταθμού υπηρεσίας) και μηνιαία επιδότηση 3.000 USD ο καθένας για τη διάρκεια της υποτροφίας. Σημειώστε ότι η υποτροφία τελευταίου μήνα θα καταβληθεί μόνο
  υποβολή των:
 4. – Μια ερευνητική εργασία υποτροφίας με κριτές,
 5. – Μια ολοκληρωμένη έκθεση υποτροφίας, μια εγκεκριμένη τελική αξιολόγηση απόδοσης του υποτρόφου,
 6. – Συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης προγράμματος υποτροφιών και
 7. – Κάρτα επιβίβασης εξόδου ή σφραγίδα μετανάστευσης που δείχνει ότι ο συνάδελφος αναχώρησε από το σταθμό υπηρεσίας και επέστρεψε στη χώρα καταγωγής του/της, όπου και τα δύο δεν είναι ίδια, στο τέλος του προγράμματος υποτροφιών.
 8. – Το πρόγραμμα υποτροφιών είναι για έξι μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί το πολύ για άλλους έξι μήνες.

Προσόντα:

 • Εκπαίδευση: Ανώτατο πανεπιστημιακό πτυχίο (Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό ή ισοδύναμά τους) σε οικονομικά, αναπτυξιακές σπουδές, πολιτική οικονομία, διεθνείς υποθέσεις, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, ειρήνη και ανθρώπινη ασφάλεια, δημόσια διοίκηση, νομικά, ορυκτά και φυσικούς πόρους, μηχανική και συναφή το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
 • Εμπειρία: Απαιτείται ακαδημαϊκή έρευνα ή ακαδημαϊκή εργασία που σχετίζεται με τις θεματικές περιοχές εστίασης. Εμπειρία σε ερευνητική/αναλυτική εργασία σε κοινωνικοοικονομική και πολιτική ανάπτυξη, διαχείριση φυσικών πόρων/νόμος, περιφερειακή ολοκλήρωση, ανάπτυξη υποδομών, διακυβέρνηση, ειρήνη και συναφείς τομείς στο πλαίσιο της Αφρικής, είτε στον ακαδημαϊκό χώρο, είτε σε ιδιωτικούς, δημόσιους είτε σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών , είναι πλεονέκτημα.
 • Γλώσσα: Τα αγγλικά και τα γαλλικά είναι οι γλώσσες εργασίας της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών. Για τη διαφημιζόμενη υποτροφία, απαιτείται ευχέρεια σε οποιαδήποτε γλώσσα και επιθυμητή η εργασιακή γνώση της άλλης. Η γνώση άλλης επίσημης γλώσσας των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί πλεονέκτημα.

Προϋποθέσεις Υποτροφίας

Θα ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Ο υποψήφιος που υποβάλλει αίτηση για αυτό το πρόγραμμα υποτροφίας πρέπει να είναι 35 ετών ή κάτω, κατά τη στιγμή της αίτησης.
 2. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι υπήκοος κράτους μέλους της Οικονομικής Επιτροπής για την Αφρική·
 3. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει αποφοιτήσει πριν από την 1η Οκτωβρίου 2022 από μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών ή ισοδύναμο.
 4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να ενδιαφέρεται για έναν ή περισσότερους από τους καθορισμένους θεματικούς τομείς.
 5. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα εργαστεί σε ένα προκαθορισμένο έργο, σχεδιασμένο να συνεισφέρει σε συγκεκριμένες πτυχές του προγράμματος εργασίας της Διεύθυνσης καθοδήγησης, του Υποπεριφερειακού Γραφείου ή των Κέντρων ECA και θα συνεισφέρει σε άλλες δραστηριότητες.
 6. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να συμμετάσχει σε εθνικές, περιφερειακές ή διεθνείς συναντήσεις που έχουν ανατεθεί για έκθεση.
 7. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και να παρουσιάσει σε σεμινάριο μια ερευνητική εργασία με αξιολόγηση από ομοτίμους στο τέλος της εργασίας. και
 8. Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα είναι μέλος μιας ένωσης αποφοίτων ECA Fellows και μέλος της κοινότητας πρακτικής διεθνούς ανάπτυξης

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Γραμμή θέματος: Υποτροφία ECA για Νέους Αφρικανούς Επαγγελματίες, 2023

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επισκεφθείτε την Επίσημη Ιστοσελίδα της Υποτροφίας ECA των Ηνωμένων Εθνών 2023

Προθεσμία εφαρμογής: 26 Ιανουαρίου 2023 στις 23:59 ώρα Αντίς Αμπέμπα